Chlieb jacovský zemiakový 900 g
Chlieb jacovský tmavý 900 g
Chlieb jacovský tmavý dlhý 700 g
Chlieb jacovský zemiakový dlhý 700 g
Chlieb jacovský tmavý krájaný 450 g / balený
Chlieb jacovský zemiakový 450 g / balený
Osúch jacovský cesnakový 500 g
Chlieb jacovský zemiakový krájaný 900 g / balený
Chlieb jacovský tmavý krájaný 900 g / balený
Chlieb jacovský tmavý 600 g
Chlieb jacovský zemiakový 600 g
Osúch jacovský cesnakový 1000 g
Chlieb jacovský zemiakový krájaný 600 / balený
Chlieb jacovský tmavý krájaný 600 / balený