Montážna plošina je pristavená na mieste určené zákazníkom s kvalifikovaným obsluhovateľom. Umožňujeme aj prenájom montážnej plošiny bez obsluhy. V takom prípade je však nutné, aby si zákazník zaistil na obsluhu plošiny obsluhovateľa, ktorý by mal oprávnenie na daný typ plošiny.